Βραβείο για το 1ο νηπιαγωγείο Κέρκυρας στον διαγωνισμό eTwinning 2021

Το eTwinning “είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, οφέλη”  Στη δράση κάθε χρόνο διαγωνίζονται αρκετές εκατοντάδες έργα από όλη την Ευρώπη σε διάφορες κατηγορίες.  

Το επίπεδο του διαγωνισμού είναι υψηλό και η παιδαγωγική αξία που επιτυγχάνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, που συμμετέχουν στα έργα, αυξάνεται ποιοτικά κάθε χρόνο. Στον διαγωνισμό eTwinning European Prizes για τη χρονιά 2021, το 1ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας και οι εκπαιδευτικοί Ίσερη Σπυριδούλα και Σκιαδοπούλου Άννη κέρδισαν το ειδικό βραβείο Marie Skłodowska Curie με το έργο “STEM is on…Fire“.

Στο έργο αυτό, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με Νηπιαγωγεία της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Ρουμανίας, ο στόχος ήταν οι μικροί μας μαθητές να μάθουν για το φαινόμενο της φωτιάς μέσα από δραστηριότητες STEM. Μέσα από τον πειραματισμό, την εξερεύνηση, την παρατήρηση, τη δοκιμή και την ανακάλυψη οι μαθητές ανακάλυψαν τις δυνατότητες που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες για μάθηση. Τέλος, μέσα από τη χρήση ρομπότ προγραμματισμού που διαθέτει το Νηπιαγωγείο μας τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη ρομποτική, την κωδικοποίηση και τον προγραμματισμό.

Σχετικά άρθρα