Το θαύμα του Αγίου και η λιτανεία του Πρωτοκύριακου

Το θαύμα του Αγίου και η λιτανεία του Πρωτοκύριακου

Το θαύμα του Αγίου και η λιτανεία του Πρωτοκύριακου

Η λιτανεία της πρώτης Κυριακής κάθε Νοεμβρίου, που είναι γνωστή ως λιτανεία του Πρωτοκύριακου, τελείται σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα, ο οποίος έσωσε για δεύτερη φορά το νησί από την πανώλη κατά το έτος 1673. Μάλιστα η λιτανεία καθιερώθηκε μέσα στο ίδιο έτος, με έγγραφο που οι Σύνδικοι της πόλης (οι εκπρόσωποι δηλαδή του Συμβουλίου της Κερκυραϊκής κοινότητας) κατέθεσαν στη βενετική διοίκηση στις 29 Οκτωβρίου του 1673.

Όπως αναφέρουν τα Συναξάρια του Αγίου, στα 1673 βαρύ θανατικό έπεσε και πάλι στην Κέρκυρα, «λοιμώδους πάλιν μιάσματος αγρούς και πόλιν και κώμας λελυμασμένον, ώστε… επικρέμασθαι θάνατον σχεδόν τε πάσαν απολωλέναι την νήσον» με κίνδυνο να αφανίσει όλον τον πληθυσμό του νησιού. Αλλά για ακόμη μία φορά «ο θαυματουργός Σπυρίδων εθεράπευσε την ασθένειαν και εποίησε πάντας τους εξ αυτήν προσβληθέντας διά μιάς να αναλαβώσι και να ιατρευθώσι» αναφέρουν οι μαρτυρίες της εποχής, με την ασθένεια να εξαφανίζεται ξαφνικά στα τέλη Οκτωβρίου.

Μάλιστα η λαϊκή φαντασία τροφοδοτούμενη από το ένθερμο θρησκευτικό συναίσθημα αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Κέρκυρας έβλεπαν τον Άγιο Σπυρίδωνα να κρατά το Σταυρό και να διώχνει το θανατικό μακριά από την πόλη του. Η εικόνα αυτή αναπαρίσταται σε ένα από τα δεκαεπτά τμήματα της περίφημης «ουρανίας» του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην πόλη της Κέρκυρας.

Σχετικά άρθρα