Το πρόγραμμα των κρουαζιέρων στην Κέρκυρα για το 2023

Το πρόγραμμα προσέγγισης των κρουαζιερόπλιων στην Κέρκυρα για το 2023 εκτείνεται έως και το τέλος του έτους. Το πρόγραμμα ωστόσο καταρτίζεται κατόπιν αναγγελιών των πλοίων και υπόκειται σε αλλαγές κατά την διάρκεια της περιόδου. Για το λόγο αυτό μπορείτε να ελέγχετε ότι διαθέτετε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος επισκεπτόμενοι την επίσημη σελίδα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας κάνοντας κλικ εδώ.

Σχετικά άρθρα