Το Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου κλείνει πέντε χρόνια λειτουργίας

Το Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου κλείνει πέντε χρόνια λειτουργίας

Το Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου κλείνει πέντε χρόνια λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα τελευταία πέντε χρόνια, το Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου διατηρεί και αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη της τυπογραφίας, στην ιστορική διαδρομή της εκπαίδευσης και στον κοινωνικό ρόλο των μουσείων.

Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με την εξέλιξή του. Γι’ αυτό το λόγο συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από την ίδρυση του Μουσείου, το 2019 έως σήμερα. Στον απολογισμό, εκτός από την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του, περιγράφονται λεπτομερώς ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας, τα οικονομικά στοιχεία, οι ενέργειες φροντίδας και ανάδειξης των συλλογών, οι δράσεις εξωστρέφειας του Μουσείου, οι συνεργασίες με άλλους φορείς και ιδρύματα, οι ερευνητικές πρωτοβουλίες, οι δωρεές και η παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης.

Επιδίωξη είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση σε όλες τις πτυχές του Μουσείου και να ενημερώνεται πλήρως για τις ενέργειές του, ώστε να μπορέσει να γίνει και εκείνος μέρος αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ionio.gr/gr/news/29499/

Σχετικά άρθρα