Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική η εξυπηρέτηση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική η εξυπηρέτηση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική η εξυπηρέτηση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Μόνο για έκτακτες ή επείγουσες υποθέσεις

Από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνεται ότι για όσο διαρκέσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού η λειτουργία των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Θα εξυπηρετούνται μόνο όσα θέματα και υποθέσεις έχουν έκτακτο ή επείγοντα χαρακτήρα.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου θα προηγείται επικοινωνία είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax. Σε περίπτωση χρήσης email ή fax, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).

Η ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών, όπου αυτό είναι εφικτό, θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax.

Όπου δεν είναι εφικτό και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις υπηρεσίες του Δήμου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση και το fax όπου μπορούν οι πολίτες να στέλνουν τα αιτήματά τους είναι:

Εmailinfo@corfu.gov.gr

FAX : 26613 62702

Τα δε τηλέφωνα Επικοινωνίας ανά θεματική ενότητα έχουν ως εξής:

Για θέματα Δημοτολογίου, στα τηλ. 26613 62751 – 26613 62752 – 26613 62750

Για θέματα Ληξιαρχείου, στα τηλ. 26613 62754 – 26613 62756 – 26613 62755

Για θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλ. 26613 62775 – 26613 62776 – 26613 62 774 – 26613 62773.

Για θέματα Εμπορικών Δραστηριοτήτων, στα τηλ. 26610 39500.

Για θέματα Οικονομικών γενικά, στα τηλ. 26613 62791 – 26613 62792. Βεβαιώσεις Τ.Α.Π 26613 62718 – 26613 62710 – Ταμείο 26613 62716 και 26613 62717.

Για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας, στα τηλ. 26613 62126 και 26613 62124 – 26610 27955.

Για θέματα Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού, στα τηλ. 26610 43443.

Για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, στα τηλ. 26613 64600 – 26613 64649.

Για θέματα Πολεοδομίας, στα τηλ. 26613 62241 – 26613 62289.

Για θέματα Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού & πρασίνου, στο τηλ. 15601.

Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, στο τηλ. 26610 44838.

Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων, στο τηλ. 26613 61819.

Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, στο τηλ. 26630 42120.

Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, στο τηλ. 26613 61001.

Για θέματα Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων, στο τηλ. 26613 62545.

Για θέματα Διαποντίων Νήσων, στο τηλ. 26613 62740.

Σχετικά άρθρα