Συνεργασία του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard

Συνεργασία του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard

Συνεργασία του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard

Τη συνεργασία του με το Harvard University και το Center for Hellenic Studies ανακοίνωσε το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (TABM) του Ιονίου Πανεπιστημίου. H μεταδιδάκτορας του TABM Δρ Άρτεμη Παπανδρίτσα, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια, έλαβε την ιδιαίτερα ανταγωνιστική ερευνητική υποτροφία Early Career Fellowship in Hellenic Studies για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με θέμα «Museum Tours for Inmates – the ancient Greek encounters (MuTourIn)» (Μουσειακές Ξεναγήσεις για κρατούμενους – οι αρχαίες ελληνικές συναντήσεις) σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας που εποπτεύει την έρευνα.
 
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών του ΤΑΒΜ, Αναπλ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου, το MuTourIn θα οργανώσει ηλεκτρονικές ξεναγήσεις σε μουσεία που σχετίζονται με τον πολιτισμό και συζητήσεις μεταξύ κρατουμένων σε ελληνικές φυλακές ανδρών και γυναικών. Θα αξιολογήσει τον αντίκτυπό της στους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων κρατουμένων/μαθητών διαφόρων ηλικιών, εκπαιδευτικών, προσωπικού μουσείων, ερευνητών και άλλων. Επιπλέον, το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτικών για τα μουσεία και τις φυλακές. Η πρωτοβουλία αυτή θα ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός μπορεί να μεταδοθεί αποτελεσματικά στους κρατούμενους και στον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η επαφή τους με αυτόν. Σχετικές εργασίες που έχουν ασχοληθεί με την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό στις φυλακές και έχουν υποδείξει πολλαπλά οφέλη για τους κρατούμενους, την κοινότητα των φυλακών και την κοινωνία γενικότερα. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες στις φυλακές επηρεάζουν την αποχή από το έγκλημα, ενισχύουν τη δια βίου μάθηση, εξυπηρετούν τον σωφρονισμό και βελτιώνουν τους κρατούμενους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας διενεργεί ήδη εθελοντικό ερευνητικό έργο σε συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Φυλακών Κέρκυρας, με τίτλο «Μουσειακοί Ψίθυροι στο Πανοπτικόν»,  στο πλαίσιο του οποίου  έχουν οργανωθεί ψηφιακές ξεναγήσεις ακολουθούμενες από συζήτηση σε μουσεία του κόσμου (Κέμπριτζ, Αμβέρσα, Γιοχάνεσμπουργκ, Ντόχα, κ.α.) για τους έγκλειστους μαθητές του ΣΔΕ, ανοίγοντας μουσειακά και πολιτισμικά παράθυρα στον κόσμο. 

Επίσης εντός των επομένων εβδομάδων και στο πλαίσιο του ανωτέρω ερευνητικού έργου θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η μόνιμη έκθεση στις Φυλακές Κέρκυρας, που επίσης σχεδιάστηκε και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσειολογίας.

Σχετικά άρθρα