Συμμετοχή του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας στα “Φοιτητιβίσματα”

Συμμετοχή του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας στα “Φοιτητιβίσματα”

Συμμετοχή του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας στα “Φοιτητιβίσματα”

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου μεταξύ 10.30-11.00 ξεκινά η μετάδοση της φετινής συγκομιδής των 15λεπτων φοιτητικών ντοκιμαντέρ που παράγονται στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ.

Φέτος συμμετείχαν στο πρόγραμμα 35 φοιτητές και φοιτήτριες και συνέβαλαν εθελοντικά 19 καθηγητές από 14 Τμήματα Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Σπουδών & Επι­κοινωνίας, Γραφιστικής, Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, Αρχιτεκτονικής και Αρχειονομί­ας, από 8 Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες συγκροτούν ομάδες εργασίας, με κέντρα την Αθήνα και τη Θεσ­σαλονίκη, αλλά και την Μυτιλήνη, την Κέρκυρα, τον Βόλο, τη Σύρο και το Ναύπλιο, παρακο­λουθούν τηλε-σεμινάρια, που προσφέρουν οι σύνδεσμοι καθηγητές σε πλατφόρμα του Πανεπι­στημίου Αιγαίου, και λειτουργώντας συνεργατικά, ερευνούν, προτείνουν, επιλέγουν, κινηματο­γραφούν, επεξεργάζονται (εικόνα, ήχο, μουσική, γραφικά) και τελικά υπογράφουν τη σειρά ντο­κιμαντέρ «Φοιτητιβίσματα».

Το πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ που ξεκίνησε το 2018 με πρωτοβουλία του καναλιού και με πα­ραγωγή 29 ντοκιμαντέρ, και συνεχίστηκε το 2019 με 40 ταινίες, εξελίσσεται σε πολύτιμο θεσμό για τη φοιτητική οπτικοακουστική δημιουργία.

Οι φοιτητές επιλέγονται με ευθύνη των Τμημά­των και επιδοτούνται από τη Βουλή στο πλαίσιο εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Ο τεχνικός εξοπλισμός παρέχεται από τα Πανεπιστήμια, ενώ συντονιστικό ρόλο στην παρα­γωγή και την αποπεράτωση (post production) των ταινιών έχει το Εργαστήριο Οπτικοακουστι­κών Μέσων του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Οι πρώτες δύο ταινίες του φετινού προγράμματος είναι:

1. Καθρέφτες – Μάρω Κουρή

Αναφέρεται στη ζωή και τα ταξίδια της φωτογράφου Μά­ρως Κουρή, με παράλληλες εικονικές αφηγήσεις από το φωτογραφικό υλικό της και το πολύ­βουο κέντρο της Αθήνας.

Έρευνα/Σενάριο/Σκηνοθεσία:

Μαριάνθη Ευθυμίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)

Γιάννης-Παναγιώτης Σακελλαράκης, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνί­ας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2. Ταξίδι στο Άγνωστο

Αναφέρεται στον ρόλο της τέχνης στα καθημερινά προβλήματα και ερωτήματα με στόχο την ανακάλυψη του εσώτερου εαυτού μας και την καλυτέρευση της ανθρώπινης ψυχής.

Σενάριο/Σκηνοθεσία:
Ιωάννης Σαλαφουντίδης, Τμήμα Τεχνών ήχου και εικόνας–Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έρευνα: Δήμητρα Δελφή, Τμήμα Τεχνών ήχου και εικόνας–Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σχετικά άρθρα