Συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 11η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση της Τιφλίδας

Συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 11η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση της Τιφλίδας

Συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 11η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση της Τιφλίδας

Στις 27 και 28 Μαΐου 2021 περισσότεροι από 20 εκπρόσωποι από Ελληνικά ΑΕΙ συμμετείχαν στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση της Γεωργίας, παρουσιάζοντας τα πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έλαβε μέρος και εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Καρρά, Ιδρυματικό Συντονιστή Erasmus. Την Πέμπτη 27 Μαϊου 2021 έγινε μια συνολική παρουσίαση του Ιονίου Πανεπιστημίου και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα σπουδών και το αντικείμενο των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, καθώς και στις διεθνείς συνεργασίες, τα προγράμματα ανταλλαγής και τα Θερινά Σχολεία. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Έκθεσης (προσβάσιμη καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους) αναρτάται υλικό για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τον συντονισμό και το κόστος συμμετοχής των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Έκθεση ανέλαβε η Study in Greece.    

Η Διεθνής Έκθεση Εκπαίδευσης της Γεωργίας διεξάγεται σε ετήσια βάση, ήδη από το 2010, και ο μέσος όρος επισκεπτών της κάθε χρόνο αγγίζει τις 10.000. Το 2021, λόγω της πανδημίας της COVID-19, είναι η πρώτη φορά που η εν λόγω έκθεση διεξήχθη διαδικτυακά, συγκεντρώνοντας περίπου 200 σχολές από 16 χώρες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις σύγχρονες τάσεις της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα συμμετάσχει με ψηφιακό υλικό στην σημαντική Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση NAFSA (στις Η.Π.Α.), 1-4 Ιουνίου 2021, η οποία επίσης θα διεξαχθεί με εξ αποστάσεως μέσα λόγω των έκτακτων –εξαιτίας της πανδημίας- συνθηκών.

Την προσπάθεια συντονίζει το Study in Greece.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχοντας ως υψηλή προτεραιότητα την εξωστρέφεια και την ανάδειξη σε διεθνές επίπεδο του Ιδρύματος, συμμετέχει στις Διεθνείς Εκπαιδευτικές Εκθέσεις προβάλλοντας το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του με στόχο τις συνεργασίες, την ανταλλαγή απόψεων και την προέλκυση φοιτητών και ερευνητών σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά άρθρα