Συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στο “9th Smart Cities Conference 2021”

Συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στο “9th Smart Cities Conference 2021”

Συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στο “9th Smart Cities Conference 2021”

Στο 9th Smart Cities Conference 2021 συμμετείχε για πρώτη φορά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Κύριο αντικείμενο της ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σήμερα, ήταν οι έξυπνες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και η προσβασιμότητά τους στις υπηρεσίες.

Ανάμεσα στους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, προσωπικότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξειδικευμένους επιστήμονες, συμπεριλαμβάνονταν και η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Ανάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παναγιώτα Τζάννε, η οποία παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους υλοποιείται το όραμα και οι στόχοι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για έξυπνη, αστική ανάπτυξη και ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ενδεικτικά, παρουσιάστηκε:

Η συμμετοχή του Δήμου στο 100 Intelligent Cities Challenge η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και άμεση επικοινωνία με τους πολίτες μέσω της πλατφόρμας Novoville, η παροχή ασύρματων σημείων δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi hotspots) σε δημόσιους χώρους, η δημιουργία δημοτικών σημείων χωριστής συλλογής Λαμπτήρων και Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών συσκευών (ΑΗΗΕ), η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από φάρμακα η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, η έγκριση τοποθέτησης έξυπνων στεγάστρων στάσεων για την εξυπηρέτηση των επιβατών και η χρηματοδότηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Στα επόμενα προγραμματισμένα βήματα για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο συγκαταλέγονται :

α) η χωριστή συλλογή για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων
β) η ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων και γενικότερα της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
γ) η ανάπτυξη λύσεων ‘έξυπνης πόλης’ για ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές Έξυπνης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
δ) η προώθηση του θεματικού τουρισμού μέσω εφαρμογών (web, mobile) με στόχο την προώθηση του πολιτισμού, των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων.

Σχετικά άρθρα