Προσλήψεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη απασχόλησηΑκαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε  υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει εκπαιδευτικές, επιστημονικές, ερευνητικές και οργανωτικές ανάγκες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, ως εξής:

Διεξαγωγή διδασκαλίας και φροντιστηριακών ασκήσεων στα γνωστικά αντικείμενα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021α) Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες Ι, β) Μετάφραση Αγγλικά – Ελληνικά Ι, γ) Μετάφραση Ελληνικά – Αγγλικά Ι.

Διεξαγωγή διδασκαλίας και φροντιστηριακών ασκήσεων στα γνωστικά αντικείμενα του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, α)Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες ΙΙ, β) Μετάφραση Αγγλικά – Ελληνικά ΙΙ, γ) Μετάφραση Ελληνικά – Αγγλικά ΙΙ.

Άσκηση οργανωτικού και ερευνητικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία».

Διαβάστε περισσότερα εδώ:  https://ionio.gr/gr/news/19697/

Σχετικά άρθρα