Πρόσκληση σε συνάντηση ενημέρωσης για το έργο FISH & C.H.I.P.S. στο Δημοτικό Σχολείο Πετριτής 29/09

To Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Αλιευτική Οργάνωση Πετριτή σας προσκαλούν στην τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας FISH & C.H.I.P.S. “Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές-Συμμετέχουσες Κοινωνίες”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Foggia (Επικεφαλής εταίρος), το Επιμελητήριο του Τάραντα, η Περιφέρεια Απουλίας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιστορίας) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Συνδεδεμένοι εταίροι είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα (MarTA) και η Ένωση Αλιέων του Πετριτή Κέρκυρας.

Το έργο FISH&CHIPS επικεντρώνεται στις θαλάσσιες, αλιευτικές και ναυτικές παραδόσεις της Κέρκυρας και της Απουλίας και έχει ως στόχο να στηρίξει την προσπάθεια των αλιευτικών κοινοτήτων να προσανατολίσουν την αναπτυξιακή τους διαδικασία στην αξιοποίηση της παράκτιας και θαλάσσιας πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, υλική (κινητή, ακίνητη και υποθαλάσσια), αλλά και  άυλη (προφορικές παραδόσεις και τεχνικές, παραστατικές τέχνες, τελετουργίες) που μαρτυρούν την έντονη αλληλεπίδραση των κατοίκων με το παράκτιο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των αιώνων. Το FISH&CHIPS μέσα από τις δράσεις του θα συμβάλει στη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών για λόγους τουριστικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των επαγγελματιών στον χώρο της αλιείας και του τουρισμού.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε το «Οικομουσείο Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας», το οποίο αξιοποιώντας ένα χώρο πληροφόρησης στον Πετριτή και ένα Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών (Χερσαίων και Θαλάσσιων) στη νότια Κέρκυρα, δύναται να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και στην προσφορά ειδικών μορφών τουρισμού. Στόχος της τελευταίας αυτής συνάντησης στον Πετριτή, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 06:30μ.μ., είναι να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής σας μέσω μίας διασυνοριακής στρατηγικής για την αλιεία και την αλιευτική κληρονομιά.

 

Σχετικά άρθρα