Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για τις παρακάτω ειδικότητες:

1 θέση στον βαθμό του διευθυντή ειδικότητας Αιματολογίας ή  Ιατρικής Βιοπαθολογίας – εργαστηριακής ιατρικής 

2  θέσεις στον βαθμό του επιμελητή Α’ ειδικότητας εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματολογίας

2 θέσεις στον βαθμό του επιμελητή Α’ ειδικότητας Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας

1 θέση στον βαθμό του επιμελητή Α’ ειδικότητας Νευρολογίας

1 θέση στον βαθμό του επιμελητή Α’ ειδικότητας Νεφρολογίας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr., αρχίζει στις 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 και λήγει στις 03 Μαρτίου και ώρα 12.00.

Σχετικά άρθρα