Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας
Ο ΑΣΕΠ ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων εργασίας για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Κέρκυρας.

Δείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021

Δείτε το Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 19/05/2021 έως και 28/05/2021.

Σχετικά άρθρα