Προκήρυξη διαγωνισμού για Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη διαγωνισμού για Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη διαγωνισμού για Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση τριάντα έξι (36) θέσεων, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία από ιδιώτες, κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 373/2002 (ΦΕΚ Α΄ 320)

Ανακοινώνεται ότι, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ιδιωτών υποψηφίων, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι, στην προκήρυξη, πέραν των άλλων, προβλέπεται και η κάλυψη τριών (3) κενών οργανικών θέσεων στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων που συγκεκριμένα αφορούν:

  • -1- θέση ιατρού-παθολόγου
  • -1- θέση ιατρού-ψυχιάτρου και
  • -1- θέση ψυχολόγου.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

 

Σχετικά άρθρα