Πρόγραμμα διαδικτυακών τελετών ορκωμοσίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα διαδικτυακών τελετών ορκωμοσίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα διαδικτυακών τελετών ορκωμοσίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

H τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων των τμημάτων του ιδρύματος, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (zoom). Η τελετή θα πραγματοποιηθεί ανά ακαδημαϊκό τμήμα κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Τμήμα Ιστορίας
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11.00

Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.30

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 10.00

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11.00

Τμήμα Εθνομουσικολογίας
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τετάρτη , 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 10.00

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 10.00

Τμήμα Πληροφορικής
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11.00

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.30

Τμήμα Περιβάλλοντος
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11.00

Σχετικά άρθρα