Οδηγίες από τον κεντρικό Δήμο για την απόρριψη των αποβλήτων self test

Οδηγίες από τον κεντρικό Δήμο για την απόρριψη των αποβλήτων self test

Οδηγίες από τον κεντρικό Δήμο για την απόρριψη των αποβλήτων self test

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κάνει γνωστά τα παρακάτω:

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων μετά τη διενέργεια των self–test covid-19, με αφορμή την έναρξη της μαζικής χρήσης αυτών από τους πολίτες, έχουν ως ακολούθως:

Αν το τεστ είναι αρνητικό: Απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα, δηλαδή τοποθετείται σε πλαστική σακούλα και απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι κάδο).

Αν το τεστ είναι θετικό: Απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς, σε σακούλα καλά κλεισμένη η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτής και απορρίπτεται στον πράσινο ή γκρι κάδο. Τα απόβλητα των self–test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

Σημείωση:  Οι οδηγίες ισχύουν όταν δεν υπάρχει ειδική συσκευασία απόρριψης για το self-test. Σημειώνεται ότι ισχύουν και οι γενικές οδηγίες για τα απόβλητα Covid-19.

Σχετικά άρθρα