Νέες προσλήψεις από τον Δήμο Κεντρικής Κερκύρας

Νέες προσλήψεις από τον Δήμο Κεντρικής Κερκύρας

Νέες προσλήψεις από τον Δήμο Κεντρικής Κερκύρας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διαφόρων ειδικοτήτων, συνολικά 28 ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 175 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α’/23-12-2020), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που δημιουργήθηκαν από τη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19. 

Δείτε περισσότερα για τις αιτήσεις πατώντας εδώ 

Σχετικά άρθρα