Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σας ενημερώνει για την νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Access2Markets”.

Η “Access2Markets” είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξάγουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για όσες νέες επιχειρήσεις προσβλέπουν σε εξαγωγικές δραστηριότητες. Λειτουργεί επίσης ως πύλη εισόδου για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αλλά και για παραβιάσεις κατά την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets.

Σχετικά άρθρα