Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» διοργανώνεται από το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων για την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα νέα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς επίσης και σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το 50% της διδασκαλίας των μαθημάτων πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται εντός εντατικών κύκλων μαθημάτων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τις δύο (2) εβδομάδες ανά εξάμηνο (25% των μαθημάτων σε κάθε κύκλο). Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στα 2.500,00 ευρώ για το σύνολο των απαιτούμενων εξαμήνων σπουδών και καταβάλλονται τμηματικά (5 δόσεις). Παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων σε δικαιούχους φοιτητές. Κατά την διάρκεια του προγράμματος δίνονται υποτροφίες υπό μορφή χρηματικών επάθλων.

Tο χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης της προκήρυξης, επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχει ως ακολούθως:

  • Δημοσίευση προκήρυξης: αρχές Μαΐου 2021
  • Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών: έως τέλη Ιουνίου 2021
  • Ανακοίνωση επιτυχόντων / επιλαχόντων φοιτητών: έως τέλη Ιουλίου 2021
  • Εγγραφή επιτυχόντων: μέσα Σεπτεμβρίου 2021
  • Έναρξη μαθημάτων: τέλη Οκτωβρίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο του προγράμματος https://dmc.ionio.gr/el/master/, καθώς επίσης και από τη Γραμματεία του προγράμματος (τηλ. 26710 27311 email: dmcmaster@ionio.gr).

Σχετικά άρθρα