Κενές θέσεις στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας -“Αθηναγόρειο”

Κενές θέσεις στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας -“Αθηναγόρειο”

Κενές θέσεις στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας -“Αθηναγόρειο”

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.)  του 4ου Πειραματικού Δημ. Σχολείου Κέρκυρας – «Αθηναγόρειο» και του 14ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα καλυφθούν οι παρακάτω κενές θέσεις  μαθητών/τριών στο 4ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Κέρκυρας – «Αθηναγόρειο»:

  1. Τέσσερις (4) θέσεις στην Πρώτη (Α) τάξη: δύο (2) κορίτσια και δύο (2) αγόρια.
  2. Δύο (2) θέσεις στη Δευτέρα (Β) τάξη: ένα (1) κορίτσι και ένα (1) αγόρι.
  3. Τέσσερις (4) θέσεις στην Τρίτη (Γ) τάξη: δύο (2) κορίτσια και δύο (2) αγόρια.
  4. Τρεις (3) θέσεις στην Πέμπτη (Ε) τάξη: ένα (1) κορίτσι και δύο (2) αγόρια.
  5. Τρεις (3) θέσεις στην Έκτη (ΣΤ) τάξη: δύο (2) κορίτσια και ένα (1) αγόρι .

Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν, αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τις διαθέσιμες θέσεις, με δημόσια κλήρωση. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία αυτή θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Η υποβολή αιτήσεων των γονέων / κηδεμόνων για συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να γίνει μέχρι και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου τις 12 το μεσημέρι, ως εξής:

α. με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως. Τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση να ανασύρουν από την ιστοσελίδα του σχολείου (https://blogs.sch.gr/4dimkerk) ή να τη ζητήσουν από το σχολείο.

β. Σε περίπτωση αδυναμίας για προσωπική παρουσία γονέων / κηδεμόνων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας (mail@4dim-kerkyr.ker.sch.gr) με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της  διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr, οι οποίες θα αναφέρουν: «Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου ……………………………………………………., μαθητή/ τριας της … τάξης στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή του / της στο 4ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Κέρκυρας – «Αθηναγόρειο».

Η συμμετοχή στην κλήρωση επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξετάζονται από το ΕΠ.Ε.Σ των Πειραματικών σχολείων, στην περίπτωση, που δε συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων με την προκήρυξη που θα ακολουθήσει.

Ο Διευθυντής

Παναγιώτης Ποζίδης

Σχετικά άρθρα