Κατοχύρωση του σχεδίου των στολών τους από τις Φιλαρμονικές της πόλης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα κάτωθι σωματεία :

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας που εδρεύει στην Κέρκυρα επί της οδού Νικηφόρου Θεοτόκη 10

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος που εδρεύει στην Κέρκυρα επί της οδού Φιλαρμονικής 23

Η Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Ο Καποδίστριας» που εδρεύει στην Κέρκυρα επί της οδού Αγίων Πατέρων 3 ,

όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από τα Διοικητικά τους Συμβούλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Οι ανωτέρω τρεις φιλαρμονικές που εδρεύουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας προέβησαν στην καταχώριση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) του σχεδίου των στολών τους. Μετά από διαδικασία ελέγχου από τον Οργανισμό χορηγήθηκαν στις φιλαρμονικές τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταχώρισης σχεδίων.

Οι φιλαρμονικές προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες διότι ήδη από καιρό έχει παρατηρηθεί η  εκμετάλλευση των διακριτικών γνωρισμάτων των στολών των φιλαρμονικών μας . Ειδικότερα την περίοδο του Πάσχα αλλά και του καλοκαιριού είναι έντονο των φαινόμενο εμπορίας  απομιμητικών προϊόντων στολών σε διάφορες μορφές, σχέδια  και μεγέθη τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιούν την αναγνωρισιμότητα των σχεδίων των στολών τα σκοπό τη διάθεση στους επισκέπτες και  το εμπορικό κέρδος .

Σημειώνεται ότι δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στην αγορά, να το εξάγει, εισάγει κλπ, αποκλείοντας έτσι κάθε τρίτο από τα σχετικά δικαιώματα χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Με τον τρόπο αυτό οι Φιλαρμονικές θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν νομικά την άνευ ειδικής αδείας παραγωγή και διάθεση απομημιτικών προϊόντων των στολών.

Ο δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου μπορεί να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Σε περίπτωση ζημιάς μπορεί να διεκδικήσει την αποκατάστασή της ή την απόδοση της ωφέλειας που απέκτησε κάθε τρίτος από αθέμιτη χρήση του βιομηχανικού σχεδίου ή την καταβολή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης. Μπορεί ακόμα να ζητήσει την καταστροφή προϊόντων τρίτων ή την απόδοσή τους στον ίδιο.

Τα σωματεία μας δια του παρόντος δελτίου τύπου ενημερώνουν τον εμπορικό κόσμο της Κέρκυρας , το καταναλωτικό κοινό και τους επισκέπτες ότι μετά την καταχώριση των σχεδίων των στολών μας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας επιφυλασσόμαστε να κάνουμε χρήση των παρεχομένων δικαιωμάτων μας σε κάθε περίπτωση προσβολής τους.

Η αθέμιτη εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των Σωματείων μας είναι παράνομη πράξη είναι ειλημμένη η απόφασή μας να σταματήσει .

 

Για τις Φιλαρμονικές

 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι

  1. Φ.Ε Κερκύρας (Παλαιά)

Σπύρος Παδοβάς Πρόεδρος Φ.Ε.Κερκύρας (Παλαιά)

  1. Φ.Ε «Μάντζαρος»

Ιωάννης Τριβιζάς Πρόεδρος Φ.Ε. «Μάντζαρος»

  1. Φιλαρμονική Ένωση «Καποδίστριας»

Σπύρος Κοσκινάς Πρόεδρος Φ.Ένωσης «Καποδίστριας»

Σχετικά άρθρα