Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Κέρκυρας (γεννηθέντες 2006)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) που διαμένουν στους Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας και Παξών είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Κέρκυρας ή σε αυτή που ανήκουν, από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024.

Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι, οι στρατεύσιμοι έχουν δυνατότητα να συμπληρώσουν το Δελτίο Απογραφής ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ( www.gov.gr ) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση» τη διαδρομή «Απογραφή»→ «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων» ή να απευθύνονται και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των ΚΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

α. Με το Δελτίο Απογραφής υποβάλλεται και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή σελίδων του διαβατηρίου τους ή εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας, περί εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων που φέρει την φωτογραφία τους.

β. Θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ) και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ), τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail)

γ. Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, συνυποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

δ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις (εκπρόθεσμη κατάθεση, δήλωση ψευδών στοιχείων) υπέχουν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής δεν εκδίδεται. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis, πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή τον ΑΦΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής (ΔΑ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Στρατολογική Υπηρεσία Κέρκυρας (sgkerkiras@n6.stratologia.gr, 2661361911) ή στα ΚΕΠ εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά και στο διαδίκτυο https://www.stratologia.gr.

Εκ της ΣΥ Κέρκυρας

Σχης (ΝΟΜ) Πέτρος Δ. Ρίζος

Διευθυντής

Σχετικά άρθρα