Γέφυρα συνεργασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Μουσείου Αχιλλείου

Με στόχο την εδραίωση και ενίσχυση μίας θεμελιώδους συνεργασίας μεταξύ του Μουσείου Αχιλλείου και του Ιονίου Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις του Μουσείου, την περασμένη Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου, συνάντηση εργασίας στην οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής του μουσείου, Αναστάσιος Διαβάτης, με τους συνεργάτες του, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Μουσείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Βλίζος.

Κατά τη διάρκεια της γόνιμης συζήτησης που αναπτύχθηκε αναλύθηκαν οι τομείς στους οποίους θα εστιάσουν οι δύο πλευρές προκειμένου να δημιουργηθούν γέφυρες γνώσεων και δράσεων προς όφελος της κερκυραϊκής κοινωνίας.

Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας που θα επικεντρωθεί σε θέματα λειτουργίας και υποδομής του Μουσείου Αχιλλείου, περιλαμβάνοντας σε αυτά μια σειρά κοινών δράσεων που αφορούν στη διασύνδεση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την ευρύτερη κοινωνία της Κέρκυρας.

Στις άμεσες ενέργειες συγκαταλέγονται η τεκμηρίωση των συλλογών, η οργάνωση εκθέσεων, η έκδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ερευνών σχετικά με το Αχίλλειο, η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της ανάδειξης της ιδιαίτερης ταυτότητας του χώρου κ.α. Η ανάπτυξη μιας δημιουργικής και στενής συνεργασίας μέσω των παραπάνω δράσεων συμφωνήθηκε ότι θα στηρίζεται σε αμοιβαίες επωφελείς πρακτικές και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο των συμπράξεών του με σημαντικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, εντατικοποιεί τη στρατηγική της εξωστρέφειας και συνεχούς ανάπτυξης, με νέες συνεργασίες που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό γίγνεσθαι. Η πολύ-επίπεδη συνεργασία με το Αχίλλειο, θα εξειδικευτεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αναμένεται να αποδώσει αμφίπλευρα θετικά αποτελέσματα, τόσο για τους δύο φορείς, όσο και για την μουσειακή και ερευνητική κοινότητα ευρύτερα.

Σχετικά άρθρα