Φροντιστήριο Μαθηματικών – Μάρκος Τουρούκης: «Μαζί σου για το μέλλον σου»

Φροντιστήριο Μαθηματικών – Μάρκος Τουρούκης: «Μαζί σου για το μέλλον σου»

Φροντιστήριο Μαθηματικών – Μάρκος Τουρούκης: «Μαζί σου για το μέλλον σου»

Το Φροντιστήριο Μαθηματικών – Μάρκος Τουρούκης βρίσκεται κοντά στους μαθητές του παρέχοντας τους όλα τα κατάλληλα εφόδια για να διακριθούν όταν φτάσουν στον τελικό τους στόχο.

Μετά από την πολυετή  εμπειρία του στο χώρο της διδασκαλίας παρέχει στους μαθητές του αποτελεσματικά προγράμματα σπουδών, τα οποία συνοδεύονται από την υποστήριξη και τη μεθοδικότητα. Για τον μαθηματικό Μάρκο Τουρούκη η εκπαίδευση αποτελεί μια συνεχή και αέναη διαδικασία, η οποία δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται.

Βασική του αρχή είναι να χτίσει πάνω απ’ όλα μια σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές του, ενώ κατά τη διάρκεια του μαθήματος τους κατευθύνει και καλλιεργεί το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση. Συνδυάζει την παραδοσιακή διδασκαλία με σύγχρονες μεθόδους αυτής και διασφαλίζει την επιτυχία των μαθητών του στις απαιτητικές εξετάσεις. Διαθέτοντας μικρά, ευέλικτα τμήματα θέτει ένα πλάνο διδασκαλίας το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή αφού το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό.

Αφοσιωμένος στους μαθητές του θέτει ως κοινό στόχο την επιτυχία η οποία επιτυγχάνεται με την επιμονή και την επιμέλεια του μαθητή συνδυαστικά με την στήριξη του καθηγητή του.

Φροντιστήριο Μαθηματικών - Μάρκος Τουρούκης

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Σχετικά άρθρα