Έρευνα Τμήματος Τουρισμού “Ανταπόκριση των ελληνικών Ξενοδοχειακών Μονάδων στις νέες συνθήκες της πανδημίας COVID-19 “

Το Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα, σχεδίασε και διεξήγαγε πανελλήνια έρευνα αναφορικά με την “Ανταπόκριση των ελληνικών Ξενοδοχειακών Μονάδων στις νέες συνθήκες της πανδημίας COVID-19 “. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού την περίοδο Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2020, στηρίχθηκε σε δείγμα 501 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Οι άξονες της έρευνας εστιάζουν στη μελέτη των ακόλουθων παραγόντων:

  • την ικανοποίηση από την τρέχουσα πληροφόρηση σε σχέση με τον COVID-19,
  • τις εκτιμήσεις για τον Τουριστικό Κλάδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
  • την ανησυχία και το άγχος που προκαλεί η πανδημία, εκτιμήσεις για το μέλλον του Τουρισμού γενικά αλλά και για την επερχόμενη τουριστική περίοδο,
  • τις ψηφιακές δεξιότητες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ξενοδοχειακών μονάδων,
  • την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά στην αναφορά εδώ.

Σχετικά άρθρα