Έρχεται το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” με νέα κριτήρια

Στα μέσα Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Τεχνικοί λόγοι δεν επέτρεψαν νωρίτερα το άνοιγμα της, όπως συνέβαινε σε παλαιότερα έτη.

  • αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023,
  • αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους,
  • θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση: συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,
  • διπλασιασμό της επιχορήγησης για συμπολίτες ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ.

Σχετικά άρθρα