Ενημερωτικό δελτίο από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ενημερώνει ότι:

Άδειες εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, η ισχύς των οποίων έληξε εντός του μηνός Νοεμβρίου ή τον Δεκέμβριο του 2020, ή λήγει τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, για τις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις ανανέωσης, δύνανται να ανανεωθούν μέχρι και την 31η-3-2021, χωρίς την προσκόμιση των ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, τα/τις οποία/ες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν σε κάθε περίπτωση να προσκομίσουν μέχρι και την ως άνω ημερομηνία.

Δύτες/μαθητευόμενοι δύτες που υποχρεούνται να προβούν, εντός του
μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 και των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2021, στην ετήσια γενική ιατρική εξέταση, δύνανται να ασκούν το επάγγελμα μέχρι να εκπληρώσουν την σχετική υποχρέωση μέχρι και την 31η -3-2021.

Νομίμως δραστηριοποιούμενοι δύτες/μαθητευόμενοι δύτες που απώλεσαν το δικαίωμα πρόσβασης στο σχετικό επάγγελμα, λόγω της συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, εφοδιάζονται με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης δύτη/μαθητευόμενου δύτη, εφόσον υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει σε αυτούς την αντίστοιχη πράξη, σχετική αίτηση μέχρι και την 31η -3-2021.

Η ισχύς των αδειών ναυαγοσώστη, που χρήζουν ανανέωση από την 31η -8- 2020 κι έπειτα, παρατείνεται περαιτέρω, μέχρι και την 31η -3-2021.

Σχετικά άρθρα