Έναρξη λειτουργίας της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

Έναρξη λειτουργίας της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

Έναρξη λειτουργίας της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η λειτουργία της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο για το έτος 2023 (ΑΔΑ: Ψ23Υ4653ΠΩ-Κ4Σ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την 20-10-2023 σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Σχετικά άρθρα