Έναρξη αιτήσεων για το επίδομα καταστημάτων που ήταν κλειστά τα Χριστούγεννα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για το επίδομα σε επιχειρήσεις που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας τα Χριστούγεννα, λόγω τοπικής ισχύος μέτρων του lockdown.

Φορέας παρακολούθησης της ενίσχυσης είναι η ειδική υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Η πρόσκληση της δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev. gov.gr.

Σχετικά άρθρα