Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου της SiLICON Urban Ecosystem

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου της SiLICON Urban Ecosystem

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου της SiLICON Urban Ecosystem

O Ιανουάριος του 2024 έρχεται στην SiLICON Urban Ecosystem με εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν σε επιχειρήσεις & ιδιώτες μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Συναρπαστικά σεμινάρια και workshops από κορυφαίους ειδικούς, σχεδιασμένα για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Επενδύστε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας και εξασφαλίστε την ανταγωνιστικότητά σας.

Σεμινάρια Κατάρτισης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

12 & 13 Ιανουαρίου 2024

Θεματολογία

Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις είναι να καταφέρνουν να διατηρούν την οικονομική τους βιωσιμότητα βραχυπρόθεσμα, ενώ ταυτόχρονα να προετοιμάζονται για την μακροπρόθεσμη επιτυχία τους.

Επίσης, η αυξανόμενη παγκόσμια φύση του ανταγωνισμού στην εύρεση και την διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού τους απαιτεί την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων της καθώς επίσης και την ευθυγράμμιση όλων των λειτουργικών δραστηριοτήτων τους προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων τους!

Συνέπεια αυτών των τάσεων είναι η αναθεώρηση ενός τμήματος HR ως προς τον νέο στρατηγικό του ρόλο που παίζει στην διαμόρφωση των οργανωσιακών στόχων του εκάστοτε εταιρικού οργανισμού.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι πιο επίκαιρος από ποτέ!

Οπότε, σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε πως να:

 • Δημιουργήσουμε κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης
 • Αξιολογήσουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές μας ανάγκες σε ΑΔ
 • Αναλύσουμε μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού ΑΔ

Εισηγητής: Σπύρος Μάνδηλας

Ο Σπύρος Μάνδηλας είναι Οικονομοδιοικητικός Μηχανολόγος, έχει πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στην Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και στον Τουρισμό.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον λογιστικό τομέα, όπου μετέπειτα εξελίχθηκε στον οικονομικό έλεγχο και στον τομέα της διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Σήμερα είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας L.A.B.C. που εξειδικεύεται σε συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες κιεπιχειρήσεις.
Έχει 10ετή εμπειρία σε μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους όπως Grecotel, Atlantica και MarBella Collection.
Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Ρωσικά

Σεμινάριο για άτομα με κάθε επίπεδο εμπειρίας στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Οικονομικά Επιχείρησης για μη Οικονομικούς – εξ αποστάσεως

18 Ιανουαρίου 2024

Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Ελεύθερους επαγγελματίες, Στελέχη επιχειρήσεων

Το άκρως επιτυχημένο σεμινάριο τώρα και Webinar.

Σκοπός & Οφέλη Σεμιναρίου

 Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσει πλήρως ο επιχειρηματίας σημαντικές έννοιες και να αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες και θα αξιοποιήσει στρατηγικά στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες οι γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε:

 • να κατανοήσουν πρακτικά την έννοια και την χρησιμότητα της οικονομικής οργάνωσης και προγραμματισμού
 • να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη και στοιχειοθετημένη εικόνα της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης της επιχείρησής τους
 • μπορούν να υπολογίσουν με οικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα εργαλεία κρίσιμες πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης τους ή εκείνης που εργάζονται
 • να σχεδιάσουν στρατηγικά τις μελλοντικές τους αποφάσεις.

Που Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Στελέχη επιχειρήσεων

πού θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στον ορθό τρόπο σχεδιασμού της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της επιχείρησης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν και στελέχη που έχουν επιχειρηματική εμπειρία σε άλλους τομείς αλλά ενδιαφέρονται στην απόκτηση βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Θεματολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 • Βασική Οργάνωση

– Έσοδα & Έξοδα

 • Περιγραφή & Ανάλυση της χρησιμότητας των Οικονομικών Καταστάσεων

– Αποτελέσματα Χρήσης

-Ισολογισμός

-Ταμειακές Ροές

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 • Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
 • Κερδοφορία

-Πώς θα μετρηθεί σωστά

– Οι έννοιες Mark Up & Margin

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 • Το Νεκρό σημείο της Επιχείρησης & η σημασία του Break Even Point
 • Κατανόηση Περιθωρίου Συνεισφοράς
 • Η χρήση τους ως εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού με παραδείγματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 • Εταιρικός Προϋπολογισμός

-Έννοια & Αναγκαιότητα

-Δομή & Χαρακτηριστικά

-Αποκλίσεις στην υλοποίηση & η σημασία τους

-Παραδείγματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

 • Στρατηγικό Πλάνο

-Όραμα & Αποστολή

-Δομή & Περιεχόμενα

-SWOT Analysis

-Στοχοθεσία & υλοποίηση στρατηγικών επιλογών

Εισηγητής: Βασίλης Μίτσης

Οικονομολόγος, ΜΒΑ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Με εμπειρία άνω των 17 ετών στον τομέα του Management Consulting, αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Senior Partner στην συμβουλευτική εταιρεία 2act Consulting.
Επί σειρά ετών διετέλεσε επικεφαλής Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής σε γνωστές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, διοικώντας έργα σε όλους τους τομείς επιχειρησιακής λειτουργίας και εταιρικής στρατηγικής. Η εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης θέσεις υπεύθυνου στρατηγικής και ανάπτυξης δυναμικών start-up στον χώρο της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης δεδομένων, καθώς και του κλάδου του επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ έχει υπάρξει μέντορας επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.
Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εταιρείες, όπως τη βελτιστοποίηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, την εταιρική στρατηγική και τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπό της, την αποτελεσματική καθοδήγηση στην ανάπτυξη, τη λειτουργία, την οργανωτική δομή και το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τον σχεδιασμό και τη διαχείριση υλοποίησης επενδυτικών πλάνων χρηματοδότησης έργων.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το American College of Thessaloniki (ACT).

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

BRANDING ΕΡΓΟΔΟΤΗ

19 & 20 Ιανουαρίου 2024

Θεματολογία

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η επωνυμία ενός εργοδότη υπερβαίνει τη φήμη που έχει ως οργανισμός. Είναι η ικανότητά του να προσελκύει και να διατηρεί τα κορυφαία ταλέντα, να αναδεικνύει την εταιρική κουλτούρα και να δημιουργεί μία ατμόσφαιρα που εμπνέει.

Το Employer Branding αποτελεί μία ιδιαίτερα στοχευμένη στρατηγική, καθώς έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα μίας εταιρείας να δημιουργήσει μία ελκυστική εταιρική ταυτότητα. Στην τρέχουσα ανταγωνιστική αγορά εργασίας, η επένδυση στις διαδικασίες ενίσχυσης του Employer Branding μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα διαφοροποίησης ενός οργανισμού, καθώς μπορεί βραχυπρόθεσμα άλλα και μακροπρόθεσμα να συνεισφέρει στην ανάπτυξη θετικής φήμης, η οποία θα οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά προσέλκυσης των κατάλληλων υποψηφίων, αλλά και διατήρησης των εργαζομένων

Η επένδυση στο Employer Branding δεν είναι απλώς μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική. Αλλά είναι μια προληπτική προσέγγιση για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης γραμμής ταλέντων και για τη διασφάλιση της μελλοντικής επιτυχίας του οργανισμού. Οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στο Employer Branding σήμερα θέτουν τις βάσεις για την κάλυψη κρίσιμων ρόλων τα επόμενα ένα έως τρία χρόνια.

Καθιερώνοντας μια συναρπαστική επωνυμία εργοδότη, οι οργανισμοί μπορούν να καλλιεργήσουν μια θετική φήμη, να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα και να καλλιεργήσουν ένα εργατικό δυναμικό με κίνητρα και αφοσίωση.

Εισηγητής: Σπύρος Μάνδηλας

Ο Σπύρος Μάνδηλας είναι Οικονομοδιοικητικός Μηχανολόγος, έχει πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στην Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και στον Τουρισμό.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον λογιστικό τομέα, όπου μετέπειτα εξελίχθηκε στον οικονομικό έλεγχο και στον τομέα της διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Σήμερα είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας L.A.B.C. που εξειδικεύεται σε συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες κιεπιχειρήσεις.
Έχει 10ετή εμπειρία σε μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους όπως Grecotel, Atlantica και MarBella Collection.
Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Ρωσικά

Σεμινάριο για άτομα με κάθε επίπεδο εμπειρίας στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Workshop: Excel Skills for Business – Ανάλυση δεδομένων και οργάνωση επιχείρησης με την χρήση Excel

29 Ιανουαρίου 2024

Το περιεχόμενο απευθύνεται τόσο σε άτομα και επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με το Excel, όσο και σε έμπειρους χρήστες που θα ήθελαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο Excel χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που διαθέτει.

Θεματολογία

 • Εισαγωγή στο εργαλείο που ονομάζουμε Excel, τι είναι, τι κάνει, γιατί υπάρχει.
 • Χρήση και ανάλυση του Excel:
  • Βασικές λειτουργίες του Excel (45 λεπτά)
  • Μαθηματικές Συναρτήσεις (45 λεπτά)
  • Γλωσσικές Συναρτήσεις (30 λεπτά-45 λεπτά)
  • Αναζήτηση και Αντικατάσταση τιμών (20 λεπτά)
  • Αναζήτηση με βάση τα κελιά (30 λεπτά-45 λεπτά)
  • Χρήση ελέγχου IF (30 λεπτά-45 λεπτά)

Εισηγητής

Ο Σπύρος Βέργης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού MSc ‘Ερευνητικές Κατευθύνσεις’ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού εργάστηκε ως εκπαιδευτής Πληροφορικής και Ρομποτικής, και ανέπτυξε εφαρμογές γύρω από την ιδέα του Internet of Things. Τα τελευταία 3 χρόνια εργάζεται ως IT Manager στο Λογιστικό Γραφείο Γεράσιμος Ε. Φωτεινάτος.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Απευθύνεται στους παρακάτω κλάδους:

Γίνε Εκπαιδευτής Ενηλίκων και διεκδίκησε εισόδημα. Παρακολουθήστε το πρόγραμμα που θα σας προετοιμάσει για τη σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις για την πιστοποίηση του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning και καλύπτει όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης για τη πιστοποίηση.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων περιλαμβάνουν:

 • Γραπτή εξεταστική δοκιμασία μίας ώρας με ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση.
 • Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας διάρκειας 20′ σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων.

Με το Πρόγραμμα των 160 ωρών είστε έτοιμοι να περάσετε τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με επιτυχία και θα μπορείτε να διδάσκετε σε προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης.

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

· Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

· Λογιστές, Οικονομολόγους

· Νομικούς

· Ψυχολόγους

· Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα

· Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους

· Φοιτητές

· Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

· Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών

· Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς

· Ειδικευμένους τεχνίτες

· Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

Θεματολογία:

· Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική

· Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική

· Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων

· Η Εκπαιδευτική Οµάδα στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων

· Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα

· Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων

· Εκπαιδευτικές Τεχνικές-Εποπτικά Μέσα

· Μεθοδολογία σχεδιασμού Περιεχομένου – Διδακτικών Ενοτήτων σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης

· Εκπαιδευτικό Υλικό-Τρόποι Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για Πλατφόρμες στην Εκπαίδευση/ Κατάρτιση Ενηλίκων

· Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας

· Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στόχοι του Προγράμματος:

· Να διδαχθείτε  τη διαφορετικότητα των εννοιών Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κατάρτιση, τις αρχές και την πολιτική που τις διέπουν

· Να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε διδασκαλία σε ενήλικες σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

· Να αποκτήσετε γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδακτικής

· Να οργανώνετε προγράμματα διδασκαλίας σύμφωνα με το διαφορετικό προφίλ κάθε ομάδας και να αντιμετωπίζετε φαινόμενα φυλετικών και άλλων διακρίσεων

· Να σχεδιάζετε και να παρουσιάζετε μια μικροδιδασκαλία

· Να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες τεχνικές, μεθόδους και τα μέσα στην εκπαιδευτική διεργασία

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Εκμάθηση Υπολογιστών με Πιστοποίηση ECDL για Ενήλικες

Απευθύνεται σε ενήλικες όλων των βαθμίδων.

Καλώς ήλθατε στον κόσμο ων ψηφιακών δεξιοτήτων και γνωστικών πεδίων! Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε ένα πρακτικό πρόγραμμα που θα σας εξοπλίσει με τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζεστε για την επίτευξη των στόχων σας.

Είτε είστε ήδη εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές δεξιότητες και επιθυμείτε πιστοποίηση, είτε αναζητάτε γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας. Σας προσφέρουμε εκπαίδευση και πιστοποίηση σε επίπεδο που ταιριάζει τόσο στις επαγγελματικές σας απαιτήσεις όσο και στην καθημερινή σας ζωή.

Επενδύστε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας και εξασφαλίστε μια ανταγωνιστική προσέγγιση στον ψηφιακό κόσμο. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε το δυναμικό σας και να επιτύχετε τους στόχους σας. Παρακολουθήστε μαζί μας το πρόγραμμα ECDL και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα. Σε ένα πρόγραμμα παγκοσμίως αποδεκτό, ειδικά διαμορφωμένο για ενήλικες και εξασφάλισε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ. Επίσης είναι αναγνωρισμένο διεθνώς σε πάνω από 100 χώρες και είναι ο πρώτος και πιο αξιόπιστος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Συνολική διάρκεια 3 εβδομάδες (8 ώρες ανά ενότητα)

*Δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής του προγράμματος εξ αποστάσεως

Θεματολογία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 Ενότητες:

Word

Excel

Internet

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.

Εισηγητής

Ο Νίκος Τζιλιάνος είναι Πληροφορικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ουαλίας-Swansea με αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας. Είναι εξεταστής ECDL από το 2003 και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ECDL (πιστοποίηση CTP) από το 2007. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από το 2017.

Έχει εργαστεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ιστορίας ως διδακτικό προσωπικό στα υποχρεωτικά μαθήματα Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ και Πληροφορική ΙΙΙ τα έτη 2003 έως 2013. Επίσης από το 2002 ως και σήμερα διδάσκει το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Από το 2002 κάνει ανελλιπώς μαθήματα για την πιστοποίηση υπολογιστών ECDL και έχει οργανώσει και διεκπεραιώσει πάνω από 1500 εξεταστικές.

Από το 2023 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής  το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Απευθύνεται σε

Ποιοι  μπορούν να λάβουν μέρος στην επιμόρφωση ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84).

β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν:

 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας τα  προγράμματα επιμόρφωσης είναι των 35 ωρών:

α) Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

1) 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)ή

2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)

β) Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους

πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ( σε περίπτωση επιμόρφωσης εργαζομένου )

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση)εναλλακτικά από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή

5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (Τεχνικής ειδικότητας)

για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση.

Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Θεματολογία

“Επιμόρφωση εργοδοτών καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας”

O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Με βάση την ισχύουσα  νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα  νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν. 3850/2010, ΦΕΚ Α’ 84).

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για τις επιχειρήσεις – ΕΦΕΤ

Απευθύνεται σε

Κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τρόφιμα που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, χρειάζεται να διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 (ΦΕΚ Β’ 1616)  που οδηγεί σε  πιστοποίηση μέσω του ΕΦΕΤ.

Θεματολογία

Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Επίπεδο 1) ΕΦΕΤ σύμφωνα με την YA 14708/10-08-2007

Το  σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών και  πραγματοποιείται με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, οι ώρες  επαρκούν για την επιτυχή συμμετοχή σας στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η διδακτέα ύλη καθώς και οι εκπαιδευτές είναι εγκεκριμένα από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων  και την προστασία του καταναλωτή .

Οι εκπαιδευτικές διδακτικές  ενότητες είναι:

 • Εισαγωγή στη ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Εργασιακό περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σας  δίνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσεις  και έχετε το δικαίωμα συμμέτοχης στις προγραμματισμένες εξετάσεις του ΕΦΕΤ .

Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση εποπτεύεται από ΕΦΕΤ .

Από την διαδικασία της επιμόρφωσης εξαιρείται το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Επιδοτούμενα Σεμινάρια

Πρόγραμμα κατάρτισης «Food & Beverage Management»

Αποκτήστε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική κατάρτιση και λάβετε 1000€ με το επιδοτούμενο πρόγραμμα  “Food & Beverage Management”.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης “Food & Beverage Management”, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management», με εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€ (5€/ ώρα κατάρτισης). Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • 3 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής
 • Θεωρητική εξ αποστάσεως κατάρτιση 80 ωρών
 • Πρακτική άσκηση 120 ωρών σε επιχειρήσεις της Κέρκυρας
 • Δωρεάν πιστοποίηση

Προϋποθέσεις ένταξης ανέργων:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι).
 • Να είναι από 18 ετών και άνω
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα του Τουρισμού (αναμένεται)

Ένα πρόγραμμα που αφορά τους εποχιακά εργαζόμενος τουριστικών επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων.

Δήλωσε τώρα την συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού και πάρε εκπαιδευτικό επίδομα έως 1250€!

Οι ειδικότητες προγραμμάτων κατάρτισης είναι:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 •  Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 •  Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 •  Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 •  Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Voucher Security για 5.000 Ανέργους 18-50 ετών (Επίδομα 525 € – αναμένεται)

Νέο Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων για την  απόκτηση βεβαίωσης κατάρτισης  Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας επιπέδου 1

Η Διάρκεια του σεμιναρίου είναι 105 ώρες και γίνεται με την μέθοδο της εξ ΄αποστάσεως κατάρτισης .

Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος είναι 525 € .

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι :

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) και
 • Ηλικίας  από 18 έως 50 ετών

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του προγράμματος.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων (αναμένεται)

Ο Νέος κύκλος αιτήσεων εργαζομένων στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, Ηλικίας άνω των 18 ετών και  Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Η μέθοδος της εκπαίδευσης υλοποιείται με Μικτή κατάρτιση: (12 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση, 48 ώρες σύγχρονη κατάρτιση, 20 ώρες ασύγχρονη κατάρτιση)

Δίνεται η δυνατότητα Απόκτησης  πιστοποίησης στο θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Σχετικά άρθρα