Εκπαιδευτική Δράση: “Εξερευνώντας τον κόσμο της βιβλιοθήκης”

Στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειας και των συνεργασιών με άλλους φορείς που επιδιώκουν οι Μουσειακές Συλλογές του Ιονίου Πανεπιστημίου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας η εκπαιδευτική δράση “Εξερευνώντας τον κόσμο της βιβλιοθήκης”. Με σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας, την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 μαθητές της Ε’ Τάξης από το 13ο Δημοτικό σχολείο Κέρκυρας εξοικειώθηκαν με τον χώρο και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, γνώρισαν τη σημασία και τη χρησιμότητα του βιβλίου, και κατανόησαν το ρόλο της Μουσειολογίας και των εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρους πολιτισμού.

Σχετικά άρθρα