Έκδοση νέου βιβλίου: Ioannis D. Karras, The Culture and Communication Interface

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ το νέο βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΞΓΜΔ Ιωάννη Καρρά με τίτλο “The Culture and Communication Interface”.

Σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η κατανόηση του πολιτισμού και της επικοινωνίας, η συσχέτιση κι η αλληλεπίδρασή τους είναι απολύτως απαραίτητη. Το βιβλίο αυτό διερευνά τη σχέση μεταξύ πολιτισμού και επικοινωνίας, παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και συζητά σχετικές έννοιες και ιδέες που είναι βασικές για την κατανόηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας (π.χ. πολιτισμικές διαστάσεις, πολιτισμική ταυτότητα, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, πολιτισμική προσαρμογή και διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα). Τέλος, στο βιβλίο προτείνεται μια σειρά πρακτικών προτάσεων και δραστηριοτήτων για το πώς μπορεί κανείς να αναπτύξει και να ενισχύσει τη διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητά του.

Σχετικά άρθρα