Δράση “Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821” από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Ζητούνται 6 νέοι και νέες 18-21 ετών για συμμετοχή τους στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821» – Θα ταξιδέψουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε ειδικές διαδρομές.

Την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο δίνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε έξι νέες και νέους προκειμένου αυτοί να συμμετάσχουν στη δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με τίτλο «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821». Η δράση αυτή σχεδιάζεται από την επιτροπή για το έτος 2021 και αφορά πέντε ομάδες οι οποίες αποτελούμενες κάθε μία από 40 νέους 18-21 ετών θα περιηγηθούν στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε 5 χωριστές διαδρομές, διάρκειας 15 ημερών η κάθε μία.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, έχοντας το δικαίωμα πρότασης και αποστολής τριών κοριτσιών και τριών αγορών, αφού έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις συμμετοχής στις εκδηλώσεις, ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση για συμμετοχή ως τις 15 Νοεμβρίου, στο γραφείο Δημάρχου. Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η σχετική τελική επιλογή θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο.

Τι περιλαμβάνει η δράση
Οι διαδρομές ακολουθούν θεματικές ενότητες που συνθέτουν την πορεία πριν και μετά την Επανάσταση του 1821. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες που θα επιλεγούν, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας τόπους (όπου έζησαν κι έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως οι Ι. Καποδίσριας, Α. Κοραής, Ρ. Φεραίος, Α. και Δ. Υψηλάντης, Λόρδος Βύρωνας, Μ. Κάλλας, Ν. Καζαντζάκης, Δ. Μητρόπουλος κλπ.) και τοπόσημα, σύγχρονα μνημεία, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, πινακοθήκες. Θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα συναντήσουν τοπικούς φορείς, θα γνωρίσουν πρακτικές οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών ενέργειας κ.α. Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών, θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ – οδοιπορικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων.

Υποχρεώσεις νέων
Οι νέοι που θα επιλεγούν ουσιαστικά θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους θα αναλάβουν ένα απαιτητικό έργο, γι’ αυτό πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, οι νέοι στη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και παρουσία, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα ωράρια του προγράμματος και να ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών τους ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και των διαφόρων δραστηριοτήτων. Προβλέπεται μάλιστα και η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού μεταξύ των νέων και της Επιτροπής καθώς στόχος είναι η ανάδειξη του καλύτερου προσώπου της χώρας μας.
Σημειώνεται ότι όλες οι διαδρομές ξεκινούν από την Αθήνα και κάθε ομάδα θα συνοδεύεται από ικανό αριθμό συνοδών. Όλα τα έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, εισόδου σε μουσεία κλπ. καλύπτονται από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021».

Οι διαδρομές
Οι διαδρομές τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία οι επιλεγέντες νέοι να καλύψουν είναι:
-1η Διαδρομή: «Στα Βήματα Πρωτεργατών του Νεοελληνικού Κράτους» (Απρίλιος 2021).
-2η Διαδρομή «Ο Χάρτης του Φιλελληνισμού» (Μάιος 2021).
-3η Διαδρομή «Η Ελληνική Διασπορά στην Ευρώπη (πριν και μετά το 1821)» (Ιούλιος 2021).
-4η Διαδρομή «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ελληνική Επανάσταση» (Σεπτέμβριος 2021).
-5η Διαδρομή «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Επαναστάσεις των Αρχών του 19ου αιώνα» (Οκτώβριος 20)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο Δήμος Κέρκυρας θα προτείνει τρεις νέους και τρεις νέες ως υποψήφιους (υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός εκπροσώπησης των δύο φύλων) για να συμμετάσχουν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:
1.Να είναι 18-21 ετών:
Την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000)
2. Να έχουν απολυτήριο λυκείου
3. Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται ως προσόν.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μια απλή αίτηση με πλήρη στοιχεία τους στο γραφείο Δημάρχου ως τις 15 Νοεμβρίου. Η τελική πρόταση των έξι νέων αγοριών και κοριτσιών θα γίνει στην Επιτροπή από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο οποίος έχει επιφορτιστεί και με το γραφειοκρατικό μέρος της κατάθεσης των υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα επιλέξει μεταξύ των προταθέντων από τους Δήμους τους 200 νέους που θα λάβουν μέρος στη Δράση, κατόπιν συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί από ομάδα στελεχών της Επιτροπής (η συνέντευξη μπορεί να γίνει διαδικτυακά). Οι επιλεχθέντες 200 νέοι και νέες θα υπογράψουν συμφωνητικό με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», που θα περιγράφει τους όρους και τις υποχρεώσεις των δύο μερών. Μεταξύ των υποχρεώσεων της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ασφάλιση των συμμετεχόντων νέων, καθώς και των συνοδών τους.

Σχετικά άρθρα