Δράση “Ssuni Days” για τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου

Δράση “Ssuni Days” για τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου

Δράση “Ssuni Days” για τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου

Η Μονάδα Στήριξης Ssuni, θεωρώντας σημαντική τη σταθερή επαφή με τους φοιτητές και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματά τους για επαναπροσδιορισμό των αναγκών τους και επανατροφοδότηση, μεριμνά για τον μηνιαίο ορισμό συνεδριών Συμβουλευτικής και Στήριξης σε δικαιούχους που έχουν απολάβει των Yπηρεσιών της.

Οι ssuni days, feed back αφορούν αποκλειστικά φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει συνεδρίες Συμβουλευτικής και Στήριξης.

Αν έχεις ήδη λάβει Συμβουλευτική και Στήριξη στη Μονάδα Ssuni και
– αντιμετωπίζεις ένα νέο ζήτημα για το οποίο χρειάζεσαι καθοδήγηση,
– έχεις την ανάγκη να συζητήσεις για αυτά που συντρέχουν στην καθημερινότητά σου,
– οι καταστάσεις σε καλούν να οργανώσεις εκ νέου τις σκέψεις σου και τα συναισθήματά σου,
– χρειάζεσαι ενθάρρυνση μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, σεβασμού και επικοινωνίας,
τότε, η δράση ssuni days, feed back σε αφορά.

Κάθε μήνα θα ενημερώνεσαι για τις ημερομηνίες και τις διαθέσιμες ώρες feed back, μέσα από την Ιστοσελίδα και το fb της Μονάδας Στήριξης Φοιτητών.

Καλώντας στη Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης Φοιτητών, θα μπορείς να αιτηθείς για μια feed back Συνεδρία, δηλώνοντας Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και βασικά στοιχεία επικοινωνίας που θα σου ζητηθούν.

Επιπλέον Πληροφορίες:
Η δράση δεν αφορά φοιτητές οι οποίοι:
– έχουν ενεργή σχέση με την Υπηρεσία την τρέχουσα της δράσης περίοδο
– έχουν αιτηθεί στην Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικής αίτησης και είναι σε αναμονή
– ενημερώθηκαν για τη Μονάδα και τις Υπηρεσίες της και επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη πρώτη φορά

Δεδομένων των συνθηκών, η δράση θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω Skype.

Ελένη Άννα Καλούδη
Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Φοιτητών Ι.Π.

Σχετικά άρθρα