Δράση “Κοινωνική Κατοικία” από την Equal Society

Δράση “Κοινωνική Κατοικία” από την Equal Society

Δράση “Κοινωνική Κατοικία” από την Equal Society

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δράση «Κοινωνική Κατοικία – Equal Society»

Διαθέτεις ακίνητο προς ενοικίαση;
Η Equal Society σε προσκαλεί να συμβάλλεις με το ακίνητό σου στη νέα δράση «Κοινωνική Κατοικία – Equal Society».  

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκμισθωτές διαθέσιμων ακινήτων, που επιθυμούν να συνταχθούν με την προσπάθεια του Οργανισμού για την καταπολέμηση της αστεγίας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο ΔήμοΚεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 

Πιο συγκεκριμένα, ιδιοκτήτες και εκμισθωτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαθέσιμων κατοικιών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για να συμπεριληφθεί το ακίνητό τους στη λίστα κατοικιών που θα είναι διαθέσιμες για εκμίσθωση στους ωφελούμενους του προγράμματος«Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της Equal Society.

Η δράση «Κοινωνική Κατοικία – Equal Society» θα καλύψει το ενοίκιο για τις στεγαστικές δαπάνες των ωφελούμενων έως του ποσού των 400 ευρώ και για διάστημα έως 12 μήνες.

Κάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό και επαρκή αερισμό, επαρκή θέρμανση και αποχέτευση. Επίσης είναι απαραίτητο να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό).

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου να αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντός τους στη διεύθυνση Σανταρόζα 1, Αθήνα, 10564, 7ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2117051841.

Σχετικά άρθρα