Διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας

Διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας

Διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ για την πόλη της Κέρκυρας έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω διακοπές ρεύματος για την εκτέλεση έργων συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου:

Σάββατο 13/1/2024
8:00πμ-12:00μμ
ΙΩΑΝ. ΘΕΟΤΟΚΗ, ΑΡ. ΣΙΔΕΡΗ, ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

Κυριακή 14/1/2024
8:00πμ-3:00μμ
ΜΗΤΡ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ (ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΜΑΡΑΣΛΗ), ΠΛΑΤΕΙΑ Θ ΦΡΟΝΙΜΟΥ, ΑΝΔΡ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΛΙΝΟΥ ΚΟΓΕΒΙΝΑ, ΑΝΡ. ΜΑΡΜΟΡΑ, ΤΜΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Σχετικά άρθρα