Διακοπές Ρεύματος: 9-10 & 14-15 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα

Διακοπές Ρεύματος: 9-10 & 14-15 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα

Διακοπές Ρεύματος: 9-10 & 14-15 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών πάνω στις Κεντρικές Γραμμές Μέσης Τάσης και στις εγκαταστάσεις αυτών.


Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου και την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου από 08:30 έως 14:00 θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος στις εξής περιοχές:

Νεοχωράκι Αργυράδων, Άγιος Νικόλαος Νότου, Κορακάδες, Μπούκαρι, Πετριτή, Βασιλάτικα, Κουσπάδες


Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου από 08:30 έως 14:00 στις εξής περιοχές:

Γιαννάδες, Μάρμαρο, Λιβάδι Ρόπα (περιοχή προς Λιαπάδες), Κανακάδες, Λιαπάδες (περιφερειακός δρόμος).

Σχετικά άρθρα