Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1298 Β’/26-02-2024 δημοσιεύθηκε η Αριθμ. Πρωτ. 3153.7/13158/2024 Υ.Α. περί «Καθορισμού των κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών, επισκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών».

Οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν, συντηρούν ή επισκευάζουν ξύλινα παραδοσιακά σκάφη πλέον οφείλουν να εγγραφούν στο Μητρώο της παρ.1 της προαναφερθείσας Υ.Α. υποβάλλοντας στην ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΔ Γ΄ τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, επισυναπτόμενα στην σχετική αίτηση, η οποία δύναται να χορηγείται από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Σχετικά άρθρα