Ανακοίνωση για την άδεια ναυαγοσώστη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας,

Γνωρίζεται ότι, λαμβανομένου υπόψη των τρεχουσών υγειονομικών συνθήκων και τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα μέσω της παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης σε λουτρικές εγκαταστάσεις, με την ΑΔΑ: ΨΝΝ54653ΠΩ-ΛΓΗ Απόφαση κου Υ.ΝΑ.Ν.Π., χορηγήθηκε, περαιτέρω παράταση, ήτοι μέχρι και την 15-10-2021, της ισχύος των αδειών ναυαγοσώστη, που χρήζουν ανανέωσης από την 31-8-2020 κι έπειτα. Επιπλέον, οι κάτοχοι των αδειών του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται να δραστηριοποιούνται μέχρι την 15-10-2021, εφόσον κατέχουν ιατρικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις έτους 2020 και έπειτα.

Εκ της Λιμενικής Αρχής

Σχετικά άρθρα