Άμεση ολοκλήρωση των υδατοδρομίων στα Ιόνια Νησιά

Άμεση ολοκλήρωση των υδατοδρομίων στα Ιόνια Νησιά

Άμεση ολοκλήρωση των υδατοδρομίων στα Ιόνια Νησιά

Προοπτική άμεσης ολοκλήρωσης του δικτύου υδατοδρομίων και της λειτουργίας τους αποκτούν τα Ιόνια νησιά, μετα την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Λιμενικών Ταμείων της Ζακύνθου, της Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, της Λευκάδας και του Μεγανησίου (της Κέρκυρας και των Παξών έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τον ΟΛΚΕ) και της ΔΕΠΑΝ(Δίκτυο ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη).

Η ίδρυση των υδατοδρομίων, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αποτελεί αναπτυξιακή προοπτική που μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας νέες τουριστικές τάσεις και καλύπτοντας ταυτόχρονα κοινωνικές ανάγκες μεταφορών όπως και ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των νησιών, είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι τοπικοί παράγοντες στα Ιόνια Νησιά.

Σχετικά άρθρα