Αλλαγή Ωραρίου Κοινής Ησυχίας

Με τον ερχομό του Οκτωβρίου άλλαξαν οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής κοινής ησυχίας οι οποίες καθορίζονται ως εξής κατά τη χειμερινή περίοδο 01/10/2020 – 31/03/2021:

Μεσημεριανές ώρες: 15:30 – 17:30

Νυχτερινές ώρες: 22:00 – 07:30

Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών.

Σχετικά άρθρα