Βραδιά Αστροπαρατήρησης από την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας

Η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας διοργανώνει Βραδιά Αστροπαρατήρησης για το ευρύ κοινό το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 στις 21:30, στο «Ακταίον» στην Πάνω Πλατεία. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρατήρηση ουρανίων σωμάτων που βοηθά το κοινό να κατανοήσει τη θέση της Γης μέσα στο Σύμπαν με τηλεσκόπια της Αστρονομικής Εταιρείας. 
 
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα αναβληθεί.