Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 38ης Regatta Internazionale Brindisi-Corfu

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 38ης Regatta Internazionale Brindisi-Corfu

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 38ης Regatta Internazionale Brindisi-Corfu

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 38ης Regatta Internazionale Brindisi-Corfu.
The event program of 38th Regatta Brindisi-Corfu