Θεοτοκική περιδιάβαση την 24η Ιουνίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Θεοτοκική περιδιάβαση την 24ηΙουνίου 2023»

Με περιδιάβαση στους χώρους που σχετίζονται με τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΤΟΚΗ συνεχίζονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών για τον μεγάλο κερκυραίο συγγραφέα. Όπως είναι γνωστό, ύστερα από πρωτοβουλία της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών και ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων το έτος 2023 θεωρήθηκε «ΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ», για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατο του συγγραφέα.

Η περιδιάβαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023 και ώρα 19.30, ξεκινώντας από το Μποσκέτο, όπου βρίσκεται η προτομή του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.

Καλούνται τα μέλη, οι φίλοι και οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν την περιδιάβαση.