Τα “Πετεγολέτσα” του 2023!

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου – 20:00

Πετεγολέτσα (Πλακάδα του Αγίου)

Διοργάνωση Ο.Κ.Ε με τη στήριξη του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου