Τα “Κορφιάτικα Πετεγολέτσα” στο Πλακάδο τ’ Αγιού!

Τα “Κορφιάτικα Πετεγολέτσα” από τον Οργανισμό Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρα 19.30 στο Πλακάδο του Αγιού!

Κείμενα: Κώστας Σαλιών
Σκηνοθεσία: Μαρία Σκουροδήμου