Τα κάλαντα του Λαζάρου από τον Φορέα Κορφιάτικης Έκφρασης

Ο Φορέας Κορφιάτικης Έκφρασης οργανώνει τα “ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ” μια εθιμική εκδήλωση, που ξεκίνησε το 1993 , με σκοπό την αναβίωση και προβολή τους η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός και φέτος συμπληρώνει 23 χρόνια.

Έτσι το Σάββατο του Λαζάρου 16 Απριλίου 2022, από τις 11.30 το πρωί φωνητικά τμήματα θα ψέλνουν τα κάλαντα σε διάφορα σημεία του ιστορικού κέντρου, ενώ τις 12.30 μ.μ. στην Πλατεία Δημαρχείου, θα γίνει η Κεντρική Εκδήλωση, με όλους τους συμμετέχοντες φορείς .

Συμμετέχουν :

Παιδική Χορωδία Κέρκυρας (τμήμα προετοιμασίας 2)

Παιδική Χορωδία Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (τμήμα 1ης θεωρίας)

Παραδοσιακό Τμήμα του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Αϊ Μαθιά και η Χορωδία Βαλανιού .