Συναυλία πιάνου φοιτητών στην Ιόνιο Ακαδημία

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 ώρα 19:30 στην Ιόνιο Ακαδημία θα πραγματοποιηθεί Συναυλία Πιάνου των φοιτητών της κατεύθυνσης εκτέλεσης Πιάνου, στα πλαίσια του μαθήματος “Σκηνική Άσκηση”.