Σεμινάριο: “Οικονομικά Επιχείρησης για μη Οικονομικούς”

Οικονομικά Επιχείρησης για μη Οικονομικούς – εξ αποστάσεως

Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Ελεύθερους επαγγελματίες, Στελέχη επιχειρήσεων

Το άκρως επιτυχημένο σεμινάριο τώρα και Webinar.

Σκοπός & Οφέλη Σεμιναρίου

 Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσει πλήρως ο επιχειρηματίας σημαντικές έννοιες και να αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες και θα αξιοποιήσει στρατηγικά στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες οι γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε:

 • να κατανοήσουν πρακτικά την έννοια και την χρησιμότητα της οικονομικής οργάνωσης και προγραμματισμού
 • να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη και στοιχειοθετημένη εικόνα της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης της επιχείρησής τους
 • μπορούν να υπολογίσουν με οικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα εργαλεία κρίσιμες πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης τους ή εκείνης που εργάζονται
 • να σχεδιάσουν στρατηγικά τις μελλοντικές τους αποφάσεις.

Που Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Στελέχη επιχειρήσεων

πού θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στον ορθό τρόπο σχεδιασμού της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της επιχείρησης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν και στελέχη που έχουν επιχειρηματική εμπειρία σε άλλους τομείς αλλά ενδιαφέρονται στην απόκτηση βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Θεματολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 • Βασική Οργάνωση

– Έσοδα & Έξοδα

 • Περιγραφή & Ανάλυση της χρησιμότητας των Οικονομικών Καταστάσεων

– Αποτελέσματα Χρήσης

-Ισολογισμός

-Ταμειακές Ροές

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 • Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
 • Κερδοφορία

-Πώς θα μετρηθεί σωστά

– Οι έννοιες Mark Up & Margin

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 • Το Νεκρό σημείο της Επιχείρησης & η σημασία του Break Even Point
 • Κατανόηση Περιθωρίου Συνεισφοράς
 • Η χρήση τους ως εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού με παραδείγματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 • Εταιρικός Προϋπολογισμός

-Έννοια & Αναγκαιότητα

-Δομή & Χαρακτηριστικά

-Αποκλίσεις στην υλοποίηση & η σημασία τους

-Παραδείγματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

 • Στρατηγικό Πλάνο

-Όραμα & Αποστολή

-Δομή & Περιεχόμενα

-SWOT Analysis

-Στοχοθεσία & υλοποίηση στρατηγικών επιλογών

Εισηγητής: Βασίλης Μίτσης

Οικονομολόγος, ΜΒΑ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Με εμπειρία άνω των 17 ετών στον τομέα του Management Consulting, αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Senior Partner στην συμβουλευτική εταιρεία 2act Consulting.
Επί σειρά ετών διετέλεσε επικεφαλής Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής σε γνωστές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, διοικώντας έργα σε όλους τους τομείς επιχειρησιακής λειτουργίας και εταιρικής στρατηγικής. Η εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης θέσεις υπεύθυνου στρατηγικής και ανάπτυξης δυναμικών start-up στον χώρο της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης δεδομένων, καθώς και του κλάδου του επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ έχει υπάρξει μέντορας επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.
Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εταιρείες, όπως τη βελτιστοποίηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, την εταιρική στρατηγική και τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπό της, την αποτελεσματική καθοδήγηση στην ανάπτυξη, τη λειτουργία, την οργανωτική δομή και το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τον σχεδιασμό και τη διαχείριση υλοποίησης επενδυτικών πλάνων χρηματοδότησης έργων.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το American College of Thessaloniki (ACT).

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.