Σεμινάριο: Λειτουργία και Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Λειτουργία και Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Απευθύνεται σε: Ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων, Διαδόχους οικογενειακών επιχειρήσεων ,Στελέχη και συμβούλους ,Δικηγόρους και Λογιστές που ασχολούνται με θέματα μεταβίβασης / διαδοχής επιχειρήσεων

Ο στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να αναδειχθούν οι προκλήσεις και το πλαίσιο ανάπτυξης και διοίκησης μιας οικογενειακής επιχείρησης. Επιπλέον, θα επισημανθεί η σημασία της επιτυχημένης διαδοχής για την ισορροπημένη ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης και της οικογένειας. Ταυτόχρονα, θα προσδιοριστούν τα στάδια και τα κρίσιμα σημεία που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διαδοχή σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

 

Σκοπός του σεμιναρίου:

 • Να αναδειχθούν οι προκλήσεις και το πλαίσιο ανάπτυξης και διοίκησης μιας οικογενειακής επιχείρησης.
 • Να αναδειχθεί η σημασία της επιτυχημένης διαδοχής για την ισορροπημένη ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης και της οικογένειας.
 • Να προσδιοριστούν τα στάδια και τα κρίσιμα σημεία για μια επιτυχημένη διαδοχή σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

 

Θεματολογία

Ενότητες του σεμιναρίου

 • Οι οικογενειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Προκλήσεις, ανάπτυξη, διακυβέρνηση και διοίκηση μιας οικογενειακής επιχείρησης
 • Η σημασία της διαδοχής σε μια οικογενειακή επιχείρηση
 • Ο ιδρυτής της οικογενειακής επιχείρησης και η ανάγκη για τον προγραμματισμό της διαδοχής του
 • Η ανάγκη ύπαρξης σχεδίου για τη διαδοχή και τα περιεχόμενά του
 • Η διαδικασία της διαδοχής
 • Επιλογή και εκπαίδευση του διαδόχου
 • Η Ελληνική εμπειρία: Μελέτη περιπτώσεων
 • Καλές πρακτικές για μια επιτυχημένη διαδοχή
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της διαδοχής

Εισηγητής

Κωνσταντίνος Μανασάκης,

Οικονομολόγος (ΜΒΑ, PhD), Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιστημονική του ειδίκευση εστιάζει στα εξής πεδία: Οικονομική Ανάλυση για λήψη Επιχειρηματικών και Διοικητικών Αποφάσεων, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρηματική Στρατηγική και Στρατηγική Διοίκηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Σε αυτά τα πεδία έχει εκτενές συγγραφικό έργο, έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Ημερομηνία & Ώρες: 15 &16 Δεκεμβρίου 2023 / 15/12- 16:00-21:00 & 16/12- 09:30-14:30
Κόστος: 120€ (το διήμερο)